بمباران شیمیایی مریوان و بانه توسط عراق

شماره
80759
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
2
تاریخ تولید
۰۵ آبان ۱۳۶۲

    بر اساس گزارش سماجا، برابر اعلام نزاجا و نداجا و شاجا، دشمن در تاریخ 1362/8/1 اقدام به بمباران شیمیایی اطراف مریوان و بانه وآبادی های حومه نموده است. عامل بکار رفته در این حملات از نوع تاول زا بوده و بر اثر آن تعدادی شهید و مجروح شده اند.

    بمباران شیمیایی مریوان و بانه توسط عراق

    بمباران شیمیایی مریوان و بانه توسط عراق