بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان

شماره
2179
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
5
تاریخ تولید
۲۰ آذر ۱۳۵۹

  بولتن خبری روزانه مربوط به روزهای 20 و 21 آذر سال 1359 می باشد که در واحد اطلاعات سپاه خوزستان تهیه شده و درآن گزارش از مناطق مختلف خوزستان ( دب حردان - فارسیات - دارخوین - حمودی - سعدون - سوسنگرد) درج شده است. همچنین بر اساس اظهارات یک اسیر عراقی آمده است که : فرمانده تیپ 6 زرهی عراق سرهنگ ستاد، عبدالعزیز ابراهیم به علت عدم اجرای دستور وخودداری از عبور تیپ 6 از رودخانه کارون به 20 سال زندان محکوم

  این بولتن خبری روزانه مربوط به روزهای 20 و21 آذر سال 1359 می باشد که در واحد اطلاعات سپاه خوزستان با طبقه بندی "خیلی محرمانه" تهیه شده است.

  دراین شماره از بولتن گزارش هایی ازمناطق مختلف خوزستان (دب حردان- فارسیات- دارخوئین - حمودی سعدون - سوسنگرد) منتشر شده است.

  براساس اظهارات یک اسیر عراقی آمده است که: فرمانده تیپ6 زرهی عراق سرهنگ ستاد عبدالعزیز ابراهیم به علت عدم اجرای دستور وخود داری از عبور تیپ6 از رودخانه کارون به 20 سال زندان محکوم شده است.

  در این گزارش از نگرانیهای ارتش متجاوز عراق از باز شدن آب سد دز به زمین های پایین دست آن واقدامات پیشگیرانه آنها نیز خبرهایی وجود دارد.

  صدام در بغداد گفته است اگر آب کارون (سد دز) بر روی ما باز شود ما اهواز را به موشک می بندیم.

  این بولتن در ماههای اولیه جنگ تحمیلی تهیه شده واصطلاحاتی نظیر"زندانی جنگلی" و "صدام یزید" درآن به چشم می خورد.

  خط خوردگی صفحه 4 سند در اصل سند نیز خط خورده بوده است.

  بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان

  بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان

  بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان

  بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان

  بولتن خبری 24 ساعته سپاه خوزستان