بولتن خبری سپاه در اسفند 1359

شماره
115219
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
3
تاریخ تولید
۲۷ اسفند ۱۳۵۹

    این سند یک بولتن خبری می‌باشد که مربوط به واحد روابط عمومی سپاه بوده  که گزارش های نظامی و سیاسی رسیده از کل استانها و مناطق عملیاتی را جمع آوری کرده و در یک جزوه چند صفحه ای منتشر می‌کردند و به یگانها و واحدهای ذی ربط ارسال می‌کردند تا آنها را از اهم وقایع وحوادث کشور با خبر شوند.

    در این شماره از بولتن، وقایع نظامی و امنیتی شهرهای روانسر، مریوان، سقز، پاوه، دارخوئین، ارومیه واهواز منتشر گردیده است.

    بولتن خبری سپاه در اسفند 1359

    بولتن خبری سپاه در اسفند 1359

    بولتن خبری سپاه در اسفند 1359