پاسخ حسن باقری به استعفای احمد متوسلیان

شماره
7247
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۱ فروردین ۱۳۵۹

  در پی استعفای احمد متوسلیان از فرماندهی تیپ 27 محمد رسول الله (ص) که سه روز قبل از آغاز عملیات بیت المقدس صورت گرفته بود، حسن باقری، فرمانده قرارگاه نصر، طی نامه ای به ایشان، ضمن تاکید بر استعداد و شایستگی و کارآیی وی در مسئولیت تیپ، او را به تحمل فشارها دعوت می‌کند.

  به : ف تی 27 محمد رسول ا.. (ص) برادر احمد متوسلیان

  نامه شما واصل گردید اینجانب با توجه به تذکراتی که قبلا به شما داده ام و گفته ام که بطور شکاک به قضایا نگاه می کنید ولی گویا مسئله حل نشده است .

  درمورد کارایی ، بنده استعداد و زحمات شما را در مسولیت تیپ تایید می کنم و معتقدم که برای اینکار کارایی کافی را دارید. درمورد فشار نیز،انشاء الله که فشارها بخاطر خدا می باشد و بخاطر خداوند نیز تحمل می شود. درسایر امور نیز در رده قرارگاه نمی باشد و مطلب باید با فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا بطور حضوری مطرح شود و شما کما فی السابق در مسئولیت فرماندهی تیپ 27 محمد رسول ا.. مسئولیت دارید.

  امضاء فرمانده قرارگاه نصر حسن باقری

  گیرنده: قرارگاه مرکزی کربلا با پیوست نامه برادر احمد متوسلیان

  پاسخ حسن باقری به استعفای احمد متوسلیان