پشتیبانی عملیات خیبر

شماره
438380
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۱۴ فروردین ۱۳۶۳

    این سند از واحد طرح و عملیات پدافند هوایی به فرماندهی کل سپاه می باشد.

    حجم پشتیبانی ترابری هوایی عملیات خیبر که توسط هلی کوپترهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی از تاریخ 1362/11/30 الی 1362/12/23 انجام گردیده است .

    پشتیبانی عملیات خیبر