پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5

شماره
280517
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
4
تاریخ تولید
۱۸ دی ۱۳۶۵

  فرماندهی نیروی زمینی برادرعلی شمخانی پیام فرماندهی محترم کل سپاه را جهت رعایت دقیق مفاد آن ارسال کرده است.

  پیام: رزمندگان عزیز اسلام مگر عاشورا افتخاری بر جبین جوانمردان و مجاهدین فی سبیل الله نیست و و مگر فخر بزرگ اسلام ومسلمین نبوده، مگر طراوت ونشاط مبارزین مسلمان و عدم احساس خستگی در پرتو شعاع های عاشورا حاصل نشده؟ پس برادران و همرزمان باکری، باقری و بقائی ،منتظر چه هستیم و....

  ارسال پیام فرماندهی محترم کل سپاه  توسط فرماندهی نیروی زمینی برادرعلی شمخانی برای رزمندگان  یک روز قبل از آغاز عملیات کربلای 5

  پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5

  پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5

  پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5

  پیام فرماندهی کل سپاه قبل از عملیات کربلای 5