تحویل خط عملیات از ارتش توسط فرماندهی قرارگاه کربلا

شماره
25592
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۱۷ دی ۱۳۶۵

    با توجه به تمرکز درمنطقه شلمچه برای انجام عملیات کربلا5،نیاز به تامین جناح راست (شمال) منطقه عملیاتی از سوی واحدهای تحت امرقرارگاه های درگیر احساس شد لذا فرماندهی کل سپاه طی این نامه به فرماندهی قرارگاه کربلا دستور می دهد تا مسئولیت تامین پدافند7 کیلومتردر محور شلمچه - کوشک را از لشکر92 زرهی نیروی زمینی ارتش تحویل بگیرد.

    تحویل خط عملیات از ارتش توسط فرماندهی قرارگاه کربلا