تدابیر فرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر

شماره
113347
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۹ تیر ۱۳۶۳

    تدابیرفرماندهی قرارگاه کربلا برای یگانهای تحت امر