ترتیب حرکت وعبور یگان ها از رودخانه کارون

شماره
7267
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۹ اردیبهشت ۱۳۶۱

  عبور یگانهای پیاده، زرهی و مهندسی از پل های نصب شده روی رودخانه کارون با رعایت اصول اختفا و استتار

  عبور یگانهای پیاده، زرهی و مهندسی از پل های نصب شده روی رودخانه کارون با رعایت اصول اختفا و استتار

  قرارگاه فتح با وجود داشتن 8 تیپ پیاده و زرهی که درمجموع بالغ بر37 گردان می شد می بایست از پل "پی ام پی" نصب شده بر روی رودخانه کارون عبور کنند. این حجم ازعِدّه وعُدّه برای عبور از پل برای فرماندهان قرارگاه و یگانها موضوع مهم و نگران کننده بود. ازجمله مسائلی که باعث این نگرانی می شد عبارت بود از:

  1- آب خروشان کارون، پل را ببرد      2-عراق پل را بزند     3- یگانهای عراقی سرپل را اشغال کنند     4- حجم عظیم نیروها به موقع ازپل عبور نکنند

  بدین منظور قرارگاه برنامه ترتیب و تقدم عبور یگانها را تهیه و ابلاغ نمود و عناصری را برای انجام هرچه بهتر طرح به منطقه فرستاد.

  ترتیب حرکت وعبور یگان ها از رودخانه کارون