ترتیب نیروی دشمن در حین عملیات کربلا 5

شماره
26165
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۵ بهمن ۱۳۶۵

گزارش ترتیب نیروی دشمن :

لشکر 32 پیاده در شلحه مسئولیت تیپ های (2 پیاده -5پیاده - 430- 2کماندویی ) را دارد و تیپ 75 ،119 و 85 پیاده در منطقه شلحه صالحیه مسئولیت تشکلیل خط پدافندی  در امتداد کانال تغذیه را دارند.

موقعیت و مکان استقرار لشکرهای (5 مکانیزه ،11 پیاده ) و تیپ های (91،502،428،36،1،90،16،15) شرح داده شده است.

تیپ های 88،113  احتیاط سپاه سوم می باشند.

ترتیب نیروی دشمن در حین عملیات کربلا 5