تصرف ارتفاعات منطقه هوان تیله کوه، باویسی، ازگله و تپه رش توسط دشمن

شماره
277248
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۲۰ فروردین ۱۳۵۹

    برابر با گزارش هنگ ژاندارمری قصرشیرین با استناد به اعلام گروهان باویسی تمام ارتفاعات منطقه هوان تیله کوه - باویسی - ازگله - تپه رش - به تصرف واحدهای پیاده دشمن درآمده و این مناطق از ساعت 13:30 مورخ 1359/1/20 زیر آتش توپخانه و خمپاره و تانک لشکر دشمن قرار گرفته است. همچنین تاکید شده که اگر کمی دیر کنید تمام منطقه یاد شده به تصرف دشمن درخواهد آمد.

    تصرف ارتفاعات منطقه هوان تیله کوه، باویسی، ازگله و تپه رش توسط دشمن