ارسال گزارش تک شیمیایی به دفتر معاونت سیاسی تحقیقات جنگ

شماره
27498
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۱۵ فروردین ۱۳۶۶

    استفاده از هلی کوپتر و هواپیما  برای شلیک راکت عامل خردل و شلیک 15 گلوله عامل خردل و اعصاب و خون، توسط  توپخانه دشمن.
    آمادگی یگان ها  ش.م.ر. و اعلام خبر و هشدار به موقع توسط شنود و ابلاغ آن توسط مدیریت ش.م.ر.