توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک

شماره
32054
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
4
تاریخ تولید
۰۸ مرداد ۱۳۶۱

  گزارش مراحل پنج گانه عملیات رمضان، به همراه کالک و توضیحات آن که از سوی فرماندهی قرارگاه کربلا به فرماندهی سپاه ارسال شده است.

  این سند در طرح و برنامه عملیات قرارگاه کربلا تهیه شده است و شامل مراحل پنجگانه عملیات با رمز و تاریخ هر مرحله از عملیات بوده و گزارش لحظه به لحظه عملیات را نشان می دهد.

  توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک

  توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک

  توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک

  توضیح پنج مرحله عملیات رمضان بهمراه کالک