حکم افزایش یک گروهان زرهی در لشکر 8 نجف

طبقه بندی
, , ,
شماره
23688
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۰۴ فروردین ۱۳۶۶

ابلاغ ماموریت از طرف فرماندهی لشکر8 نجف (شهید کاظمی) به برادر مهدی کلیشادی جهت افزایش سازمان زرهی لشکربه میزان یک گروهان تانک و اعلام آمادگی و سازماندهی تا تاریخ 66/2/15 . در این حکم، فرماندهی لشکر دستورات هماهنگی لازم به سایر واحدهای ستادی را نیز ابلاغ می نماید.

برادر مهدی کلیشادی  

سلام علیکم                                     

ل. 8. نجف                               4 /1 /66

احتراماً – بدینوسیله به شما مأموریت داده می­شود که گروهان 4 تانک صفر را تشکیل نموده و تا مورخة 15 /2 /66 آمادگی عملیاتی را اعلام فرمائید در ضمن مسئولین زیربط مطالب زیر را جهت تشکیل سریع گروهان فوق پیگیری نمایند

 1. گروهان 4 تانک صفر تشکیل می­شود ازده (10) تانک تی 62
 2. ستاد زرهی لشکر موظف می­باشد که نیروی سازمانی و مورد نیاز گروهان را در اسرع وقت در اختیار برادر کلیشادی قرار دهد.
 3. ستاد زرهی لشکر کلیة مسائل تدارکاتی گروهان فوق را از امکانات زرهی لشکر و غیره حل نماید.
 4. موتوری لشکر یک جیب فرماندهی و یک موتور 125 در اختیار گروهان فوق قرار دهد.
 5. تعمیرگاه زرهی شهید اربابی (برادر طباطبائی – نادری نژاد) موظف می­باشند در اولین فرصت کلیة تانک‌های فوق را در همان محل تعمیرگاه تحویل برادر کلیشادی بدهد تاریخ تحویل 25 /1 /66 می­باشد.
 6. محل استقرار و مانور گروهان فوق در پادگان انبیاء مقر زرهی لشکر می­باشد که ستاد زرهی وظیفه دارد در مکانی که تداخل در گروهان دیگر زرهی نشود محل مانور و استقرار گروهان را مشخص نماید
 7. سازمان نیروئی گروهان 4 تانک صفر همانند سایر گروهان­های 1 و 2 و 3 صفر (600 نفر) لازم به تذکر است که هر چهار گروهان مستقل می­باشد
 8. لازم است برادر کلیشادی تا مورخة 15 /2 /66 کلیة نیروهای گروهان را با تانک­های مربوطه سازماندهی نموده و از هر جهت آماده عملیات نماید
 9. ستاد زرهی لشکر پیگیری نماید که گروهان فوق که در مورخة 7 /2 /66 در پادگان انبیاء یک مانور آزمایشی داشته باشد در ضمن قبلاً به اطلاع فرماندهی برسانید.

فرماندهی لشکر66/1/4

 1. ستاد لشکر جهت اطلاع و پیگیری              2- ستاد زرهی لشکر جهت اطلاع و اقدام
 2. گروهان‌های 1 و 2 و 3 صفر جهت اطلاع       4- مرکز آموزش زرهی لشکر جهت اطلاع

5- تدارکات لشکر جهت اطلاع                       6-موتوری لشکر جهت اطلاع و اقدام

7- دفتر فرماندهی جهت اطلاع و پیگیری          8- تعمیرگاه زرهی شهید اربابی جهت اقدام

حکم افزایش یک گروهان زرهی در لشکر 8 نجف

حکم افزایش یک گروهان زرهی در لشکر 8 نجف