حمله توپخانه ای عراق به پاسگاه مرزی (قبل ازآغازجنگ)

شماره
40185
مالک
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل تهیه
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
محل نگهداری
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس
زبان
تعداد
1
تاریخ تولید
۱۶ خرداد ۱۳۵۹

  گزارش ستاد مشترک ارتش مرکز فرماندهی  به معاونت عملیات و اطلاعات نیروی زمینی ارتش در مورد حملات توپخانه‌ای عراق به پاسگاه  ولدکشته و زیرآتش قراردادن نیروهای ایرانی.   درضمن رونوشت این گزارش به سپاه نیز ارسال شده است.

   

  از: سماجا 3 مرکز فرماندهی
  به: نزاجا معاونت عملیات و اطلاعات
   
  برابر گزارش ژاجا مستند به گزارش ناحیه کرمانشاه به اعلام گروهان قصرشیرین پاسگاه ولد کشته درساعت 20 روز 1359/3/15 زیرآتش شدید توپخانه عراق قرارگرفته که وسیله واحد ارتشی مستقردرمنطقه و خود پاسگاه به آتش آنها جواب داده شده درگیری هنوز ادامه دارد مراتب جهت آگاهی و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می گردد.
   
  سماجا سرلشگرشادمهر
   
  گیرنده: سپاه پاسداران جهت آگاهی

  حمله توپخانه ای عراق به پاسگاه مرزی (قبل ازآغازجنگ)