آیا می‌دانید؛

کدام قرارگاه در مرحله اول عملیات رمضان حذف شد؟

در عملیات رمضان یکی از قرارگاه‌های مهم عملیاتی به سبب آب‌گرفتگی منطقه مأموريت اش از اجرای عمليات در مرحله اول حذف شد.

به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، در کتاب بیستم از روزشمار جنگ ایران و عراق با عنوان «عبور از مرز» در تاریخ هفدهم تیرماه 1361 در خصوص حذف یکی از قرارگاه‌های عملیاتی در عملیات رمضان به علت آب‌گرفتگی منطقه مأموریتش می‌خوانیم:

در جلسه امروز فرماندهان قرارگاه كربلا و قرارگاه‌های مجری عملیات آینده در شرق بصره، با توجه به این‌كه عراق در جنوب منطقه عملیات آب‌ رها کرده است، تغییراتی در مانور عملیات داده شد، بدین ترتیب كه قرارگاه نصر به سبب آب‌گرفتگی منطقه مأموریت آن، از اجرای عملیات در مرحله اول حذف شد و حدود شش كیلومتر از حد شمالی این قرارگاه نیز كه هنوز آب به آن نرسیده است، به قرارگاه فتح واگذار شد. "تیپ 8 نجف" (از سپاه) نیز كه قرار بود با یگان‌های قرارگاه نصر وارد عمل شود، به قرارگاه فتح مأمور شد. بدین ترتیب قرارگاه فتح تلاش اصلی را در مرحله اول عملیات به عهده دارد و مانوری را كه در مرحله اول برای قرارگاه نصر در نظر گرفته بودند، به مرحله دوم موكول شد. قرارگاه كربلا نیز تصمیم گرفت تا مأموریت "تیپ 40 سراب" را از آفندی به پدافندی تغییر دهد.