حسین‌گونه بجنگید

صدای ماندگار؛

شهید مهدی باکری: من گفتم كه اين عمليات با ساير عمليات‌ها فرق دارد. امام كه تاكنون نسبت به هيچ عملياتی اظهارنظر نكرده بودند، در شروع اين عمليات فرموده‌اند كه “ حسين‌گونه بايد بجنگيد”.