تاریخ اسلام در حال تجدید شدن

صدای ماندگار

شهید حسن باقری: کجا سابقه داشته یک شهری ۲۰۰ تا شهید ببرند یک روزه تشییع جنازه کنند، ۳۰ کیلومتر طول تشییع‌کننده‌ها باشد، بعد هم در همان جلسه تشییع هزارتا را دوباره سوار اتوبوس کنند بگویند شما بروید جای آن‌ها.

همه ما مسئولیم

صدای ماندگار

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی: همه ما مسئول هستیم، همه اختیار داریم، یکی می‌گوید یک جماعتی دستمان هست، یکی می‌گوید اداره‌ای دست ما هست، یکی می‌گوید چیز دیگری دست ما هست، همه ما مسئول هستیم، از همه ما بازخواست می‌شود

انتخابات خرداد ۱۴۰۰، انقلاب اسلامی را بار دیگر واکسینه کرد

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس:

دکتر علی‌محمد نائینی با اظهار به اینکه انتخابات خرداد ۱۴۰۰، انقلاب اسلامی را یک‌بار دیگر واکسینه کرد، افزود: رأی در شرایط جنگ نرم معنای متفاوت و ارزش راهبردی دارد و یک تودهنی محکم به جبهه ضد مشارکت و تفکر لیبرالی در اداره کشور بود.

انقلاب هرچه جلوتر می‌رود خالص‌تر می شود / پیش‌بینی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی + فیلم

صدای ماندگار

هر چه آدم‌هایی که ظرفیت ندارند هِی از این خط خارج می‌شوند و خودشان می‌بُرند؛ بنا به توجیه در مسائل اقتصادی، بنا به توجیه در مسائل سیاسی، بنا به توجیه در مسائل نظامی، به هر صورت کشش این خط را ندارند.