لشگر 77 پیروز خراسان

باتوجه به نقش شجاعانه یگان­‌های لشکر۷۷ پیاده نیروی زمینی ارتش در پیروزی عملیات ثامن­ الائمه(ع) با تصویب شورایعالی دفاع در تاریخ ۱۱ مهرماه۱۳۶۰ نام این لشکر به « لشکر ۷۷پیروز خراسان» تغییر داده شد.

اطلاعات مربوط به یگان ها در دست تکمیل می باشد

این اطلاعات از زمان و نحوه تشکیل، سیر تحولات و سازمان، نبردها ویگانهای تحت امر، فرماندهان شهید و ... خواهد بود.

اطلاعات مربوط به «مطالب مرتبط» به طور مستمر و تدریجا افزایش می یابد