صدای ماندگار؛

امروز روز جنگ «الله اکبر» با اتم است + صوت‌منتشر نشده حاج قاسم

۳۹ سال پیش سپهبد قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان اسلام گفت: امروز روزی است که الله‌اکبر واقعاً اتم را بشکند، اتم را شکست بدهد و به آن مرحله رسیده جنگ که جنگ الله‌اکبر با اتم است.

سپهبد شهید قاسم سلیمانی در یازدهم بهمن‌ ماه سال ۱۳۶۱ در جمع همرزمانش در عملیات والفجر مقدماتی از  نقش قدرت ایمان و توکل بر خدای متعال در برابر نیروهای دشمن سخن به میان آورده است.

آنچه در ادامه می‌شنوید، سخنان منتشرنشده از سپهبد شهید قاسم  سلیمانی است که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای نخستین‌بار منتشر می‌کند، در این صوت می‌شنویم:

جنگ الله اکبر با اتم

صدام آلت‌ دست است؛ یعنی اگر صدام خودش در جنگ با ما با همین نیروهایش بود، همان مراحل اول جنگ نابود شده بود. چون پشتوانه دارد، یعنی پشتوانه نظامی که تمام تاکتیک‌ها و تکنیک‌های نظامی امروز در اختیار صدام قرار گرفته، برای مقابله با اسلام است.

امروز روزی است که الله‌اکبر واقعاً اتم را بشکند، اتم را شکست بدهد و به آن مرحله رسیده جنگ که جنگ الله‌اکبر با اتم و هدایت‌کننده جنگ هم شما هستید، فرمانده‌هان دسته، گروهان، گردان. این‌ها جنگ را چرخاندند و عملیات‌ها را به پیروزی رساندند و حالا هم این عملیات‌های مهم بستگی به همت شما دارد، خریدن آبروی اسلام امروز بستگی به همت شما دارد.