ترس از مرگ و جلو نرفتن در میدان نبرد در بیان شهید حسن باقری + صوت

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس صوتی از شهید حسن باقری (افشردی) منتشر کرده است که در آن شهید باقری در خصوص ترس از مرگ و جلو نرفتن در میدان نبرد صحبت کرده است.

به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، این مرکز صوتی از شهید حسن باقری (افشردی) منتشر کرده است که در آن شهید باقری در خصوص ترس از مرگ و جلو نرفتن در میدان نبرد صحبت کرده است.

شهید باقری در این صوت می‌گوید:

«فوقش این است که یک چیزی می خوره به آدم، ای‌بسا سعادت.

آخرش که چی؟ هی عقب خودمان را حفظ کنیم، آخر هم تو لحاف‌تشک بمیریم.

همه بسیجی‌ها روز قیامت به ریشمان می‌خندند.

آقا مرگ دست خداست، مرگ که دست ماها که نیست.

این برادرمان خرازی اینه همه در جبهه و در خط هست یک دونه تیر نخورده بود، رفته مین خنثی بکند دو تا ترکش هم می‌خوره. شوخی که نیست.

این همه برادره هیچیش نمیشه، میره تو جاده داره، میره خونه شان. دارد می‌رود تهران مرخصی، تصادف می‌کند. آن مرگ بهتر است یا اینکه من بروم تو خط یک ترکش بخورم.

مرگ دست خداست. عقب وایستیم برادرها ترسو بار می‌یاییم. استثناء هم ندارد.

پنج نفر اینجا بمونند. ما بدونیم این پنج نفر می‌خوان کار کنن.

ما بدونیم این پنج نفر تا آخرین قطره خونشون وایستادن.»