بیانات مقام معظم رهبری در تمجید از شهید علی هاشمی

رهبر انقلاب: سردار جوان عرب خوزستانی؛ اسم اینها فراموش نخواهد شد، اینها ایستادند...

رهبر انقلاب در سخنرانی که در بیست و هفتم بهمن ماه سال 1395 در دیدار با مردم آذربایجان داشته اند از شهید علی هاشمی با عنوان «سردار جوان عرب خوزستانی» یاد می کنند و می فرمایند:  اسم اینها فراموش نخواهد شد، اینها ایستادند...