صدای ماندگار؛

دلیل اصلی ناکامی‌های در جنگ از زبان شهید باقری

در صوتی که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای اولین بار منتشر می‌شود شهید حسن باقری یکی از دلیل اصلی برخی ناکامی‌ها را دوری از معنویت می‌داند.

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، در صوتی که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای اولین بار منتشر می‌شود شهید حسن باقری یکی از دلیل اصلی برخی ناکامی‌ها را دوری از معنویت می‌داند.

 ایشان در بخشی از این صوت می‌گوید: «بی‌تعارف بگویم نیرویی که نمازش اول وقت نباشد خوب هم نمی‌تواند بجنگد!»