صدای ماندگار؛

ما مطیع امام هستیم

چند هفته پس از عملیات مرصاد حضرت امام خامنه‌ای در جمع رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا سخنرانی کردند.

به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، آنچه می بینید بخشی از سخنرانی حضرت امام خامنه‌ای چند هفته پس از عملیات مرصاد در تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۸ در جمع رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا است که به تبیین قطعنامه 598 شورای امنیت پرداختند.

همچنین صوت سخنرانی شهید حاج احمد کاظمی برای اولین بار توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس پس از 32 سال منتشر می شود. این سخنرانی در باب لزوم اطاعت از امام خمینی(ره)، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ در جمع رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف و در تاریخ 1367/05/17 بسیار شنیدنی است.