صدای ماندگار

باید از این بترسیم که مسئولیتمان را انجام ندهیم

شهید مصطفی ردانی‌پور در عملیات والفجر مقدماتی در میان رزمندگان تیپ ۳ لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در تاریخ ۵/۱۱/۶۱ سخنرانی داشته است که برای اولین بار بخشی کوتاهی از آن منتشر می‌شود.

شهید روحانی مصطفی ردانی پور شهید خرازی رزمندگان اسلام را در عملیات فتح‌المبین هدایت و فرماندهی می‌کرد. او در این عملیات به‌شدت مجروح شد و بااینکه بهبود نیافته بود در عملیات بیت‌المقدس شرکت کرد. پس‌ازآن در عملیات رمضان فرماندهی قرارگاه فتح سپاه را بر عهده داشت و سرانجام در عملیات والفجر 2 در منطقه حاج عمران عراق به شهادت رسید.

شهید مصطفی ردانی پور در عملیات والفجر مقدماتی در میان رزمندگان تیپ 3 لشکر 14 امام حسین (ع) در تاریخ 5/11/61 سخنرانی داشته است که برای اولین بار بخشی کوتاهی از آن منتشر می‌شود. ایشان در بخشی از این سخنرانی می‌گویند:

«نباید از کشته دادن، از کشته شدن، از اینکه بچه‌ها کشته می‌شوند بترسیم. باید از این بترسیم که مسئولیتمان را انجام ندهیم، وظیفه‌مان را انجام ندهیم، آن کاری را که می‌توانستیم نکنیم، آن حرفی را که می‌توانستیم بزنیم نزدیم، از این باید بترسید.

 وگرنه مرگ بچه‌ها دست ما نیست، پیروزی دست ما نیست، شکست دست ما نیست، هرکسی این ادعا را بکند معلوم است که خیلی از مرحله پرت است و هرکس پیروزی و شکست را گردن دیگران بیندازد شرک است، هیچ‌کدام از این‌ها دست ما نیست.»