برای اولین بار منتشر می‌شود؛

نوحه سرایی سردار شهید ابراهیم همت برای سالار شهیدان

برای اولین بار بخشی از نوحه سرایی سردار شهید ابراهیم همت برای سالار شهیدان در میان لشکر ظفر در عملیات مسلم بن عقیل که در نهم آبان ماه سال ۱۳۶۱ انجام شده است، منتشر می گردد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای اولین بار بخشی از نوحه سرایی سردار شهید ابراهیم همت برای سالار شهیدان در میان لشکر ظفر در عملیات مسلم بن عقیل که در نهم آبان ماه سال 1361 انجام شده است، منتشر می گردد.

شهید همت بر محتوای این نوحه تاکید دارند و از رزمندگان می خواهند بر معنای آن دقت لازم را داشته باشند.

بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا

تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده

تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا

کربلا یا کربلا کربلا یا کربلا