هشدار سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مقطع پایانی جنگ + صوت

دوستی ابرقدرت‌ها با ما مثل دوستی گرگ و گوسفند است

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله در مقطع پایانی جنگ طی یک سخنرانی در تاریخ ۱۶/ ۵/ ۶۷ در خصوص روابط با کشورهای مختلف و ابرقدرت هشدار داده است.

سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثارالله در مقطع پایانی جنگ طی یک سخنرانی در تاریخ 16/ 5/ 67 در خصوص روابط با کشورهای مختلف و ابرقدرت هشدار داده است. در این سخنرانی آمده است:  

الآن در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه مهم این است که توی صحنه محکم حاضر باشیم، که نگذاریم دشمن سوءاستفاده بکند. چون ما گرگ‌های مختلف در کمین داریم از منافقین گرفته تا افراد مختلفی در جاهای مختلف، کشورهای مختلف و ابرقدرت‌ها. همه این‌ها، همه این‌ها دندان طمع به جمهوری اسلامی دارند و قصدشان بلعیدن ما است، نه دوست شدن با ما. دوستی آن‌ها با ما مثل دوستی گرگ و گوسفند است، هرگز! آن‌ها اگر دست توی دست ما بیندازند به‌عنوان پنجه دوستی، واقعاً مثل پنجه گرگ توی پنجه گوسفند است. این‌ها هیچ‌وقت با ما دوست نمی‌شوند؛ دوستی که هر وقت گرسنه بشود ما را می‌بلعد.