صدای ماندگار

صوت منتشر نشده از حاج قاسم در عملیات والفجر۱/ چرا غبطه می‌خوریم؟

حاج قاسم در عملیات والفجر یک در جمع همرزمانش گفت: برادران! ما یک مأموریت داریم که خداوند به ما واگذار کرده است و کسی هم در آن دخالت ندارد، خدا به ما مأموریت داده است که در راهش بجنگیم.

به گزارش تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، در ساعات پایانی روز ۲۰ فروردین ماه عملیاتی با مشارکت سپاه و ارتش با رمز «یا الله» آغاز شد. در واقع این عملیات، سه ماه بعد از انجام عملیات والفجر مقدماتی در منطقه شمال غربی فکه تا بلندی‌های حمرین انجام شد.

چرا غبطه می‌خوریم؟

آنچه که در ادامه می‌شنوید؛ سخنان منتشر نشده از شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات والفجر یک است که در روز ۲۶ فروردین ماه سال ۶۲ ایراد کردند که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برای نخستین بار منتشر می‌کند:

در بخشی از این سخنرانی حاج قاسم می‌گوید: برادران! ما یک مأموریت داریم که خداوند به ما واگذار کرده است و کسی هم در آن دخالت ندارد، خدا به ما مأموریت داده است که در راهش بجنگیم. برای نجات مستضعفین بجنگیم و به ما توصیه کرده است که شجاعانه بجنگیم و خون بدهیم و کشته بشویم و توصیه کرده است که از کشته شدن نهراسید و وعده آخرت به ما داد.

او می‌افزاید: ما در راه این هدف و آن خطی که خداوند برای ما ترسیم کرده است می‌جنگیم، از هیچی هم پروا نداریم. ما از کشته شدن، از جانمان غبطه نمی‌خوریم، ما از بدبختی خودمان غبطه می‌خوریم، ما از اینکه خودمان در این دنیای بی‌ارزش زنده‌ایم غبطه می‌خوریم.